Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o niezaleganiu w podatkach

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

 

Podstawa prawna:

Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 2383 tekst jednolity z późn. zm.) art. 306e

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1; Inspektor d/s. księgowości  podatkowej; pok. 14, tel. (42) 616-45-25.

Wniosek można składać: osobiście, przez osobę pełnomocnika lub na adres skrzynki elektronicznej Urzędu za pomocą platformy elektronicznej e-puap).

 

W sprawie odmowy wydania zaświadczenia wydaje się postanowienie.

 

Sposób odbioru dokumentów :

Zaświadczenie można odebrać osobiście, poprzez pełnomocnika lub otrzymać pocztą.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach (musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, cel wydania zaświadczenia)

 

Opłaty:

Opłata skarbowa  za wydanie zaświadczenia  wynosi  21,00 zł.  od każdego egzemplarza- płatna z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowosolna:

Bank Spółdzielczy w Andrespolu 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020

 

Czas załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni od dnia poprawnie złożonego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy stronie zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

 

Załączniki:

DOCXWniosek o niezaleganiu w podatkach.docx (30,40KB)