Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Nowosolna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nowosolna.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-08-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dodatkowe pliki

Informacja w sprawie planowanych działań poprawiających dostępność Urzędu Gminy Nowosolna w latach 2023-2025 - data dodania: 2024-01-09 10:52:42

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-18.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marzena Wilanowska / Tatiana Jaworska-Wszelaka, m.wilanowska@ugnowosolna.pl / t.jaworska@ugnowosolna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 616 45 28 /42 616 45 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż 7 dni od jego otrzymania. 


Jeżeli ten termin będzie zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. 
W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawiamy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponuję Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę do Wójta Gminy Nowosolna, który urzęduje w Łodzi przy ul. Rynek Nowosolna 1, , tel.: 42 616 45 45
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1
Tel.: +48426164500
Faks: +48426164544
E-mail:
Strona internetowa: gminanowosolna.pl

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Gminy Nowosolna z siedzibą przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź - obiekt nie jest dostoswany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia i sali obsługi klienta prowadzą schody. 

3. W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, windy. 

4. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

6. Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadają oznaczenia kontrastowe z drukiem powiększonym dla osób słabo widzących oraz w alfabecie Braille'a.

7. W budynku nie ma toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM0) online oraz pętli indukcyjnej. 
Usługi są dostępne w godzinach pracy urzędu i są bezpłatne.