Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Licencje na taksówki - informacja o konieczności weryfikacji

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WERYFIKACJI

 Od dnia 17 września 2023 r. nastąpiła zmiana ustawy o transporcie drogowym art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123)

Dotyczy ona licencji wydanych przed 17 września 2023 roku oraz kierowców zgłoszonych przed tą datą.

W wyniku zmian w ustawie na przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie poniższych wymagań:

  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają wymagania określone w art. 39 a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, tj. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć do 31 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna. Warto jednak wcześniej uzupełnić formalności.

 W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność jedynie do 30 czerwca 2024 r.

DOCXWNIOSEK WERYFIKACJA.docx (16,63KB)