Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

PDFRb 27s_2kwartał2023.pdf (666,39KB)

 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 

PDFRb 28s_2kwartał2023.pdf (996,75KB)

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

PDFRb 30s_2kwartał2023.pdf (271,64KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 

PDFRb N_2kwartał2023.pdf (257,86KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

PDFRb Z_2kwartał2023.pdf (101,99KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

PDFNDS_2kwartał2023.pdf (164,27KB)

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2023 r

PDFinformacja.pdf (88,28KB)