Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

PDF27s_III kwartal2023.pdf (703,21KB)

 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 

PDF28s_IIIkwartal2023.pdf (1,01MB)

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

PDF30s_IIIkwartal2023.pdf (271,01KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 

PDFRbN_IIIkwarta2023.pdf (257,42KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

PDFRbZ_IIIkwartal2023.pdf (101,94KB)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

PDFNDS_IIIkwartał2023.pdf (163,98KB)

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2023 r

PDFinformacja_IIIkwartal2023.pdf (90,24KB)