Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2023

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
PDFNDS_IVkwartał2023.pdf (93,12KB)

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
PDF27s_IVkw2023.pdf (710,58KB)

 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 
PDF28s_IVkw2023.pdf (1,03MB)

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
PDF30s__IVkw2023.pdf (270,50KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
PDFRb N_IVkw2023.pdf (258,10KB)

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
PDFRb PDP_IVkw2023.pdf (147,37KB)

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 
PDFRb ST_IVkw2023.pdf (112,36KB)

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużników
PDFRB UZ_IVkw2023.pdf (98,22KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
PDFRb Z_IVkw2023.pdf (103,38KB)