Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.11.2024
Data podjęcia:
23-02-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2024

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna, określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna nr 1, 92 - 703 Łódź, w dniach od 27 lutego 2024 r. do dnia 19 marca 2024 r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu: http://gminanowosolna.pl. oraz https://bip.gminanowosolna.pl.

2. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat łódzki wschodni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

 

 

 

 

Załącznik:

PDFZarządzenie nr 0050.1.11.2024 z dnia 23.02.2024 r.pdf (226,06KB)