Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 lutego 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                       Łódź, dnia 20 lutego 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0002.81.2024.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXXI sesję Rady Gminy Nowosolna, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź).

Przed otwarciem sesji zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów, potwierdzających przyznanie stypendiów Wójta Gminy Nowosolna za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

Część II – Podjęcie uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.
 3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi w miejscowości Kalonka,
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw dróg w miejscowości Wódka.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.

 

Część III

 1. Zamknięcie obrad LXXXI sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

DOCXZawiadomienie o zwołaniu LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna.docx (35,97KB)