Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 15 lutego 2024r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                            Łódź, dnia 15 lutego 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0012.98.2024.1.ARF
KS.0012.98.2024.2.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Nowosolna

 

Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź), odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.
  3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.
  4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi w miejscowości Kalonka,
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw dróg w miejscowości Wódka.
  6. Zapoznanie się z harmonogramem imprez gminnych, kulturalnych i sportowych planowanych na 2024 rok.
  7. Informacja na temat funkcjonowania sołectw. Dyskusja nad możliwością przywrócenia funduszu sołeckiego w 2025 roku.
  8. Stan przygotowań do wyborów samorządowych 2024.

 

 

                 Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

                Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

 

 

 

 

DOCXZawiadomienie o komisji KS.0012.98.2024.1.ARF.docx (32,09KB)