Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.6.2024
Data podjęcia:
12-02-2024
Status:
Jrdnorazowy
Zakres tematyczny:
Oświata i edukacja

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2024

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej            

im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowosolna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowie Gminy Nowosolna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Nowosolna

 

                                                                                                                                                                                                     Piotr Szcześniak

Załącznik

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA.pdf (262,95KB)