Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.64.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowosolna na 2023 rok

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
1.101.2023
Data podjęcia:
29-12-2023
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2023

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.64.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowosolna na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr LXIII/420/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.64.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowosolna na 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

 

Załącznik:

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2023.pdf (160,61KB)