Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2024

Uchwała nr LXXXIII/563/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny w rejonie Szkoły Podstawowej

PDFUCHWAŁA LXXXIII_563_24.pdf (3,13MB)
 

Uchwała nr LXXXIII/562/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Byszewy w rejonie doliny Moszczenicy

PDFUCHWAŁA LXXXIII_562_24.pdf (2,92MB)
 

Uchwała nr LXXXIII/561/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Stare Skoszewy w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej

PDFUCHWAŁA LXXXIII_561_24.pdf (3,30MB)
 

Uchwała nr LXXXIII/560/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034

PDFUCHWAŁA LXXXIII_560_24.pdf (508,49KB)
 

Uchwała nr LXXXIII/559/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024

PDFUCHWAŁA LXXXIII_559_24.pdf (785,22KB)
 

Uchwała nr LXXXII/558/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2024 roku"

PDFUCHWAŁA NR LXXXII_558_24.pdf (405,00KB)
 

Uchwała nr LXXXII/557/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Nowosolna

PDFUCHWAŁA NR LXXXII_557_24.pdf (165,05KB)
 

Uchwała nr LXXXII/556/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4" w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne

PDFUCHWAŁA NR LXXXII_556_24.pdf (169,93KB)
 

Uchwała nr LXXXII/555/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/373/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUCHWAŁA NR LXXXII_555_24.pdf (209,89KB)
 

Uchwała nr LXXXII/554/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/372/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie opłaty targowej

PDFUCHWAŁA NR LXXXII_554_24.pdf (207,57KB)
 

Uchwała nr LXXXII/553/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039

PDFUCHWAŁA NR LXXXII_553_24.pdf (512,94KB)
 

Uchwała nr LXXXII/552/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024

PDFUCHWAŁA NR LXXXII_552_24.pdf (1,11MB)
 

Uchwała nr LXXXI/551/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039

PDFUCHWAŁA NR LXXXI_551_24.pdf (538,66KB)

 

Uchwała nr LXXXI/550/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024

PDFUCHWAŁA NR LXXXI_550_24.pdf (492,02KB)

 

Uchwała nr LXXXI/549/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów

PDFUCHWAŁA NR LXXXI_549_24.pdf (412,93KB)

GMLUchwała Nr LXXXI_549_24.gml (14,44KB)
 

 

Uchwała nr LXXXI/548/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy

PDFUCHWAŁA NR LXXXI_548_24.pdf (393,02KB)

GMLUchwała Nr LXXXI_548_24.gml (10,49KB)
 

 

Uchwała nr LXXXI/547/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna

PDFUCHWAŁA NR LXXXI_547_24.pdf (242,12KB)

 

Uchwała nr LXXXI/546/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok

PDFUCHWAŁA NR LXXXI_546_24.pdf (161,87KB)

 

Uchwała nr LXXXI/545/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039

PDFUCHWAŁA NR LXXXI_545_24.pdf (540,02KB)

 

Uchwała nr LXXX/544/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024

PDFUCHWAŁA NR LXXXI_544_24.pdf (825,84KB)

 

Uchwała nr LXXX/543/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przyznania całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej

PDFUCHWAŁA NR LXXX_543_24.pdf (231,28KB)

 

Uchwała nr LXXX/542/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Bukowiec, Grabina, Niecki, Borchówka i Dobieszków

PDFUCHWAŁA NR LXXX_542_24.pdf (1,18MB)

GMLUchwała Nr LXXX_542_24.gml (12,14KB)
 

 

Uchwała nr LXXX/541/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrowa, Dąbrówka, Kalonka i Wódka

PDFUCHWAŁA NR LXXX_541_24.pdf (1,61MB)

GMLUchwała Nr LXXX_541_24.gml (13,00KB)
 

 

Uchwała nr LXXX/540/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów

PDFUCHWAŁA NR LXXX_540_24.pdf (1,60MB)

GMLUchwała Nr LXXX_540_24.gml (12,22KB)
 

 

Uchwała nr LXXX/539/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy

PDFUCHWAŁA NR LXXX_539_24.pdf (1,21MB)

GMLUchwała Nr LXXX_539_24.gml (8,17KB)
 

 

Uchwała nr LXXX/538/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny

PDFUCHWAŁA NR LXXX_538_24.pdf (1,78MB)

GMLUchwała Nr LXXX_538_24 - część I.gml (6,62KB)

GMLUchwała Nr LXXX_538_24 - część II.gml (6,74KB)

GMLUchwała Nr LXXX_538_24 - część III.gml (6,31KB)
 

 

Uchwała nr LXXX/537/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna

PDFUCHWAŁA NR LXXX_537_24.pdf (222,92KB)

GMLUchwała Nr LXXX_537_24.gml (27,13KB)
 

 

Uchwała nr LXXX/536/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/112/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu

PDFUCHWAŁA NR LXXX_536_24.pdf (165,83KB)

 

Uchwała nr LXXX/535/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

PDFUCHWAŁA NR LXXX_535_24.pdf (1,15MB)

 

Uchwała nr LXXX/534/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna

PDFUCHWAŁA NR LXXX_534_24.pdf (242,21KB)

 

Uchwała nr LXXX/533/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok

PDFUCHWAŁA NR LXXX_533_24.pdf (471,04KB)

 

Uchwała nr LXXX/532/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024

PDFUCHWAŁA NR LXXX_532_24.pdf (382,49KB)

 

Uchwała nr LXXIX/531/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024

PDFUCHWAŁA NR LXXIX_531_24.pdf (679,20KB)

 

Uchwała nr LXXVIII/527/23 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039

PDFUCHWAŁA_NR_LXXVIII_527_23.pdf (552,01KB)

 

Uchwała nr LXXVIII/526/23 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024

PDFUCHWAŁA_NR_LXXVIII_526_23.pdf (1,92MB)