Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 2723Luty: 2694Marzec: 3937Kwiecień: 4303Maj: 5930Czerwiec: 4357
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 171Wrzesień: 53Październik: 2Listopad: 205Grudzień: 153
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4491
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1180
 3. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 531
 4. Lokalne akty prawne
  Wyświetleń: 423
 5. Ogłoszenie o naborze kandydatów do wykonywania czynności Animatora Sportu na obiekcie Orlik, Wiączyń Dolny 18 w okresie od 1 marca do 30 listopada 2024 roku
  Wyświetleń: 419
 6. Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2024
  Wyświetleń: 366
 7. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 324
 8. Wnioski złożone w 2024 r.
  Wyświetleń: 254
 9. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 225
 10. Lista pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 221
 11. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
  Wyświetleń: 207
 12. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 205
 13. Kompetencje i zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 200
 14. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 191
 15. stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 190
 16. stanowisko ds.obsługi klienta
  Wyświetleń: 171
 17. 2022 ROK
  Wyświetleń: 146
 18. Wykaz zezwoleń w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków u transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 144
 19. Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową Budżetu Gminy Nowosolna oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.
  Wyświetleń: 139
 20. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.01.2024r.
  Wyświetleń: 136
 21. Struktura Organizacyjna
  Wyświetleń: 133
 22. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 127
 23. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 127
 24. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa / krzewu
  Wyświetleń: 127
 25. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 r.
  Wyświetleń: 125
 26. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 122
 27. pracownik socjalny
  Wyświetleń: 121
 28. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 120
 29. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 118
 30. stanowisko ds. drogownictwa i oświetlenia
  Wyświetleń: 118
 31. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 112
 32. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 108
 33. Ewidencja Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
  Wyświetleń: 107
 34. Uchwały w sprawie aktualności planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 106
 35. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 105
 36. 2/2024 Petycja w sprawie wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją Gminy
  Wyświetleń: 104
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 104
 38. Sołtysi Kadencji 2019-2024
  Wyświetleń: 102
 39. Budżet Gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 100
 40. Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
  Wyświetleń: 99
 41. Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 98
 42. Strerylizacja lub kastracja psów i kotów
  Wyświetleń: 95
 43. Zarządzenie Nr 0050.2.3.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 95
 44. Wniosek o wydanie dokumentu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 93
 45. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 92
 46. Zapytanie ofertowe na usługę wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 92
 47. Skład Rady Gminy Nowosolna 2018-2023
  Wyświetleń: 91
 48. Ustalanie numerów porządkowych / Wydawanie zaświadczeń o ustalonych numerach porządkowych
  Wyświetleń: 91
 49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo
  Wyświetleń: 91
 50. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dzierżawę z 17 stycznia 2024 r. KOWR
  Wyświetleń: 88
 51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19
  Wyświetleń: 88
 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 87
 53. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 4 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 86
 54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 86
 55. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 85
 56. Postanowienie nr 3/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 85
 57. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 83
 58. Zarządzenia z 2024 roku
  Wyświetleń: 83
 59. Statut Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 82
 60. Petycja w sprawie przebudowy wjazdu na posesję na ul. Rumiankowej
  Wyświetleń: 81
 61. Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 81
 62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach
  Wyświetleń: 80
 63. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 79
 64. Przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 79
 65. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 78
 66. Wnioski złożone w 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 67. Wydanie zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 78
 68. Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z 5 lutego 2024 r
  Wyświetleń: 77
 69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach
  Wyświetleń: 77
 70. Podatek od nienuchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 76
 71. Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 76
 72. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.93.2023 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 75
 73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.100.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2023 rok
  Wyświetleń: 74
 74. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 73
 75. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 73
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 72
 77. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2024 roku
  Wyświetleń: 72
 78. Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2023
  Wyświetleń: 72
 79. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023
  Wyświetleń: 72
 80. Obwieszczenie Nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 71
 81. Uchwała Nr I/5/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 71
 82. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 26 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 70
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 70
 84. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 70
 85. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 69
 86. Obwieszczenia Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie obwodów i okręgów wyborczych
  Wyświetleń: 68
 87. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 19 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 68
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 68
 89. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 67
 90. Zarządzenie Nr 0050.2.5.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 67
 91. 1/2024 Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 66
 92. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 66
 93. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 11 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 66
 94. Wnioski - drogi gminne
  Wyświetleń: 66
 95. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 64
 96. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 63
 97. z dnia 2 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 98. Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 63
 99. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 62
 100. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 60
 101. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 60
 102. Ogłoszenie KOWR w Łodzi z dnia 29 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 59
 103. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 59
 104. Pobierz programy
  Wyświetleń: 58
 105. Sprawozdania
  Wyświetleń: 58
 106. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023
  Wyświetleń: 58
 107. z dnia 17 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 58
 108. z dnia 24 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 58
 109. Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym
  Wyświetleń: 58
 110. Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 58
 111. LXXX sesja Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 57
 112. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 113. Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 57
 114. Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 04 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 56
 115. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nowosolna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 56
 116. Wniosek o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 56
 117. Wniosek o rozwiązanie umowy
  Wyświetleń: 56
 118. Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 56
 119. Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 56
 120. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 55
 121. Informacja o punktach odbioru folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 54
 122. Interpelacja KS.0003.51.2023
  Wyświetleń: 54
 123. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2024r.
  Wyświetleń: 54
 124. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 11 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 54
 125. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 53
 126. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 53
 127. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 53
 128. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 52
 129. Protokół z obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 52
 130. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 52
 131. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 26 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 132. 3/2024 Petycja w sprawie położenia asfaltu lub kostki brukowej
  Wyświetleń: 51
 133. Częściowa zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin
  Wyświetleń: 51
 134. Finansowanie klubów sportowych
  Wyświetleń: 51
 135. z dnia 13 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 51
 136. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 51
 137. Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 138. Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 50
 139. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 50
 140. z dnia 15 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 141. z dnia 19 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 142. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Dobieszków
  Wyświetleń: 50
 143. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 50
 144. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r. - numery list
  Wyświetleń: 49
 145. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 146. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach
  Wyświetleń: 49
 147. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 148. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 48
 149. Wniosek o przyznawanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 48
 150. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 48
 151. Informacja o dostępie do EKOPORTALU
  Wyświetleń: 47
 152. Na koniec kadencji 2018-2024
  Wyświetleń: 47
 153. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 15 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 47
 154. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
  Wyświetleń: 47
 155. Postanowienie Nr 83/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 47
 156. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.01.2024r
  Wyświetleń: 47
 157. 4/2023 Petycja w sprawie inicjatywy lasu społecznego - Las Wiączyński
  Wyświetleń: 46
 158. OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania
  Wyświetleń: 46
 159. Sprawozdania finansowe za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 46
 160. z dnia 15 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 46
 161. Postanowienie Nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 45
 162. Raport o stanie gminy za 2023 rok
  Wyświetleń: 45
 163. Wniosek o wydanie warunków przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
  Wyświetleń: 45
 164. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 44
 165. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
  Wyświetleń: 44
 166. Protokół z obrad LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 44
 167. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 44
 168. Uchwała nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 26 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 44
 169. z dnia 3 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 44
 170. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 44
 171. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 44
 172. Zgłoszenie szkody na drodze gminnej
  Wyświetleń: 44
 173. Postanowienie Nr 107/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 43
 174. Protokół z obrad LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 43
 175. Skład Rady Gminy Nowosolna 2024-2029
  Wyświetleń: 43
 176. Interpelacja KS.0003.53.2023
  Wyświetleń: 42
 177. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 42
 178. Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
  Wyświetleń: 42
 179. Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
  Wyświetleń: 42
 180. Uchwała nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 181. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
  Wyświetleń: 42
 182. Wnioski - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 42
 183. Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
  Wyświetleń: 41
 184. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 41
 185. Wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowy
  Wyświetleń: 41
 186. Zarządzenia z 2023 roku
  Wyświetleń: 41
 187. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 41
 188. Zawiadomienie o zwołaniu LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 41
 189. 4/2024 Petycja w celu zainicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i automatyzacji w procesach administracji publicznej
  Wyświetleń: 40
 190. Charakterystyka
  Wyświetleń: 40
 191. Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące zapytania ofertowego na kompleksowa Obsługę bankową budżetu Gminy Nowosolna oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2024r. do 31.12.2026r.
  Wyświetleń: 40
 192. Oświadczenie - tytuł prawny nieruchomości
  Wyświetleń: 40
 193. Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 30.01.2024r.
  Wyświetleń: 40
 194. Pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 39
 195. Postanowienie Nr 81/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 196. Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 197. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 198. Zgłoszenie szkody na drodze powiatowej
  Wyświetleń: 39
 199. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 200. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 201. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 202. Zarządzenia z 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 203. Informacja o umorzeniach i rozłożeniach na raty w zakresie podatków i opłat
  Wyświetleń: 37
 204. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 37
 205. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 37
 206. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 37
 207. z dnia 5 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 37
 208. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 37
 209. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 37
 210. Licencje na taksówki - informacja o konieczności weryfikacji
  Wyświetleń: 36
 211. LXXXIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 36
 212. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
  Wyświetleń: 36
 213. z dnia 29 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 214. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.64.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowosolna na 2023 rok
  Wyświetleń: 36
 215. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 kwietnia 2024
  Wyświetleń: 36
 216. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny
  Wyświetleń: 36
 217. Ogłoszenie o wydaniu decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 26 kwietnia 2024 r. pozwalającej na przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych, wyprzedzających realizację inwestycji o nazwie "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK w zakresie obejmującym zadanie częściowe 2"
  Wyświetleń: 35
 218. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023
  Wyświetleń: 35
 219. Bezpieczeństwo wodne w budynkach
  Wyświetleń: 34
 220. Spis pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 34
 221. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 marca 2024r.
  Wyświetleń: 34
 222. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 33
 223. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 33
 224. Interpelacja 0003.55.2024
  Wyświetleń: 32
 225. Licencja na taksówki
  Wyświetleń: 32
 226. Ostrzeżenie przed obrotem sadzeniaka ziemniaka niewiadomego pochodzenia
  Wyświetleń: 32
 227. Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 32
 228. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 32
 229. Zawiadomienie o zwołaniu LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 32
 230. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 31
 231. Informacja o sposobie wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 31
 232. Interpelacja 0003.57.2024
  Wyświetleń: 31
 233. Oświadczenie - akceptacja faktur przesyłanych drogą elektroniczną
  Wyświetleń: 31
 234. Postanowienie Nr 114/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 31
 235. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 30
 236. Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. o przeprowadzeniu glosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 30
 237. z dnia 11 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 238. Informacja kwartalna z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 29
 239. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z 20 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 240. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 29
 241. Bilans jednostki, rachunek zysków i strat oraz zestawienia zmain funduszu za rok 2023
  Wyświetleń: 28
 242. Ochrona gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
  Wyświetleń: 28
 243. Postanowienie Nr 250/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 28
 244. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 28
 245. Wydanie decyzji o uznaniu poborowego oraz żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 28
 246. Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy,który odbył ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 28
 247. Zarządzenia z 2023 r.
  Wyświetleń: 28
 248. Opłata adiacencka
  Wyświetleń: 27
 249. Protokół z obrad LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 27
 250. Informacja z dnia 26 kwietnia 2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
  Wyświetleń: 26
 251. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 26
 252. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 26
 253. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 25
 254. Interpelacja 0003.56.2024
  Wyświetleń: 24
 255. Informacja z dnia 22 maja 2024r. o realizacji decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 2024-04-26 nr 56/24 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub jej części
  Wyświetleń: 23
 256. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 23
 257. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 23
 258. Informacja o wykonaniu budżetu za 2023 r.
  Wyświetleń: 22
 259. Postanowienie Nr 208/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 22
 260. z dnia 05 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 22
 261. z dnia 23 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 22
 262. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 22
 263. Interpelacja KS.0003.54.2023
  Wyświetleń: 21
 264. Postanowienie Nr 207/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 21
 265. Zalecenia dla ludności w związku z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych – burze z gradem oraz silny wiatr
  Wyświetleń: 20
 266. Wykaz obiektów zamieszczonych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 19
 267. Interpelacje
  Wyświetleń: 18
 268. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 18
 269. Protokół z obrad LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 18
 270. 2023 ROK
  Wyświetleń: 17
 271. Pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023r.
  Wyświetleń: 17
 272. Protokół z obrad I sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 17
 273. Zarządzenie nr 0050.1.26.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 17
 274. Protokół z obrad LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 15
 275. Uchwała nr III/14/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 15
 276. Uchwała nr III/15/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 15
 277. Uchwała nr LXXX/537/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 15
 278. Zarządzenie nr 0050.1.27.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.1.27.2024 w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna
  Wyświetleń: 15
 279. Uchwała nr III/16/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 14
 280. Uchwała nr I/1/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 13
 281. Uchwała Nr I/72/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 03 czerwca 2024 roku
  Wyświetleń: 13
 282. Szacowanie szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi
  Wyświetleń: 12
 283. Uchwała nr I/3/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 12
 284. Uchwała nr II/12/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 12
 285. Uchwała nr III/13/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 12
 286. Uchwała nr LXXX/542/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Bukowiec, Grabina, Niecki, Borchówka i Dobieszków
  Wyświetleń: 12
 287. Uchwała nr LXXX/543/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przyznania całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej
  Wyświetleń: 12
 288. Uchwała nr LXXX/544/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 12
 289. Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 12
 290. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 12
 291. Uchwała nr LXXX/536/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/112/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu
  Wyświetleń: 11
 292. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 11
 293. Protokół z obrad II sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 10
 294. Uchwała nr I/2/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 10
 295. z dnia 12 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 10
 296. Uchwała nr II/11/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 9
 297. Uchwała nr II/5/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 9
 298. Uchwała nr LXXX/535/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
  Wyświetleń: 9
 299. Uchwała nr LXXX/541/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrowa, Dąbrówka, Kalonka i Wódka
  Wyświetleń: 9
 300. Uchwała nr LXXXII/552/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 9
 301. Uchwała nr LXXXII/556/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4" w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne
  Wyświetleń: 9
 302. Uchwała nr LXXXIII/560/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 9
 303. UCHWAŁA NR I/4/2024 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 8
 304. Uchwała nr II/10/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 8
 305. Uchwała nr II/7/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 8
 306. UCHWAŁA NR LXXVIII/526/23 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 8
 307. Uchwała nr LXXX/533/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 8
 308. Uchwała nr LXXX/538/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny
  Wyświetleń: 8
 309. Uchwała nr LXXXI/545/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 8
 310. Uchwała nr II/6/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 7
 311. Uchwała nr II/8/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 7
 312. Uchwała nr LXXXI/546/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok
  Wyświetleń: 7
 313. Uchwała nr LXXXI/550/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 7
 314. 5/2024 Petycja w sprawie przekazania wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) informacji o akcji
  Wyświetleń: 6
 315. 6/2024 Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 6
 316. Uchwała nr LXXXI/549/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów
  Wyświetleń: 6
 317. Uchwała nr LXXXII/553/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 6
 318. Uchwała nr LXXXII/557/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 6
 319. Uchwała nr LXXXIII/562/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Byszewy w rejonie doliny Moszczenicy
  Wyświetleń: 6
 320. Uchwała nr LXXXIII/563/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny w rejonie Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 6
 321. Uchwała nr II/9/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 5
 322. UCHWAŁA NR LXXIX/531/24 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 323. UCHWAŁA NR LXXVIII/527/23 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 5
 324. Uchwała nr LXXX/534/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  Wyświetleń: 5
 325. Uchwała nr LXXX/540/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów
  Wyświetleń: 5
 326. Uchwała nr LXXXI/548/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy
  Wyświetleń: 5
 327. Uchwała nr LXXXII/554/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/372/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie opłaty targowej
  Wyświetleń: 5
 328. Uchwała nr LXXXII/555/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/373/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 5
 329. Uchwała nr LXXXII/558/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2024 roku"
  Wyświetleń: 5
 330. Uchwała nr LXXXIII/559/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 331. Uchwała nr LXXXIII/561/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Stare Skoszewy w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 5
 332. Zarządzenie nr 0050.1.27.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 5
 333. Uchwała nr LXXX/532/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 4
 334. Uchwała nr LXXX/539/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy
  Wyświetleń: 4
 335. Uchwała nr LXXXI/547/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  Wyświetleń: 4
 336. Uchwała nr LXXXI/551/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 4
 337. Zarządzenie nr 0050.1.32.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 3