Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 2723Luty: 2694Marzec: 3937Kwiecień: 3137Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 171Wrzesień: 53Październik: 2Listopad: 205Grudzień: 153
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2730
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 474
 3. Ogłoszenie o naborze kandydatów do wykonywania czynności Animatora Sportu na obiekcie Orlik, Wiączyń Dolny 18 w okresie od 1 marca do 30 listopada 2024 roku
  Wyświetleń: 363
 4. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 265
 5. Uchwały Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 206
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 148
 7. Lista pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 141
 8. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 128
 9. Kompetencje i zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 122
 10. Wnioski złożone w 2024 r.
  Wyświetleń: 122
 11. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 119
 12. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.01.2024r.
  Wyświetleń: 117
 13. stanowisko ds.obsługi klienta
  Wyświetleń: 114
 14. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 r.
  Wyświetleń: 91
 15. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
  Wyświetleń: 89
 16. Wykaz zezwoleń w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków u transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 86
 17. Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 85
 18. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 83
 19. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 81
 20. Struktura Organizacyjna
  Wyświetleń: 78
 21. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 77
 22. Sołtysi Kadencji 2019-2024
  Wyświetleń: 75
 23. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 73
 24. Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
  Wyświetleń: 73
 25. Postanowienie nr 3/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 72
 26. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 71
 27. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dzierżawę z 17 stycznia 2024 r. KOWR
  Wyświetleń: 69
 28. pracownik socjalny
  Wyświetleń: 69
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 68
 30. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 4 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 68
 31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 32. Skład Rady Gminy Nowosolna 2018-2023
  Wyświetleń: 67
 33. stanowisko ds. drogownictwa i oświetlenia
  Wyświetleń: 65
 34. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.93.2023 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 65
 35. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 63
 36. Uchwały w sprawie aktualności planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 63
 37. Zarządzenie Nr 0050.2.3.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 38. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa / krzewu
  Wyświetleń: 63
 39. Ustalanie numerów porządkowych / Wydawanie zaświadczeń o ustalonych numerach porządkowych
  Wyświetleń: 62
 40. Zarządzenie nr 0050.1.6.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 41. Przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 59
 42. Statut Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 58
 43. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 57
 44. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2024 roku
  Wyświetleń: 57
 45. Zapytanie ofertowe na usługę wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 57
 46. 2022 ROK
  Wyświetleń: 56
 47. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 26 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 56
 48. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 56
 49. Wniosek o wydanie dokumentu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 55
 50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.100.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 55
 51. Obwieszczenie Nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 54
 52. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 54
 53. Petycja w sprawie wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją Gminy
  Wyświetleń: 53
 54. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 53
 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 52
 56. Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 52
 57. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 51
 58. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 51
 59. Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z 5 lutego 2024 r
  Wyświetleń: 51
 60. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 51
 61. Zarządzenia z 2024 roku
  Wyświetleń: 51
 62. Obwieszczenia Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie obwodów i okręgów wyborczych
  Wyświetleń: 49
 63. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 49
 64. Wydanie zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 49
 65. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 11 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 66. Petycja w sprawie przebudowy wjazdu na posesję na ul. Rumiankowej
  Wyświetleń: 48
 67. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 48
 68. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 48
 69. Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym
  Wyświetleń: 48
 70. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 47
 71. Zarządzenie nr 0050.1.1.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 47
 72. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 46
 73. Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 46
 74. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 45
 75. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 45
 76. z dnia 24 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 44
 77. Wnioski - drogi gminne
  Wyświetleń: 43
 78. Wnioski złożone w 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 79. z dnia 2 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 43
 80. Ewidencja Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
  Wyświetleń: 42
 81. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nowosolna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 82. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 41
 83. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 41
 84. Budżet Gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 40
 85. Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 86. Ogłoszenie KOWR w Łodzi z dnia 29 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 39
 87. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 39
 88. Uchwała Nr I/5/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 39
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 38
 90. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 91. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 11 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 92. Wniosek o rozwiązanie umowy
  Wyświetleń: 38
 93. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 38
 94. z dnia 17 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 95. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 4 marca 2024r.
  Wyświetleń: 38
 96. Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 38
 97. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 37
 98. Interpelacja KS.0003.51.2023
  Wyświetleń: 37
 99. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 37
 100. Zarządzenie nr 0050.1.5.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 37
 101. Interpelacja KS.0003.53.2023
  Wyświetleń: 36
 102. Protokół z obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 36
 103. Zarządzenie Nr 0050.1.18.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 104. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 105. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 106. Pobierz programy
  Wyświetleń: 35
 107. Postanowienie Nr 83/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 108. Wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowy
  Wyświetleń: 35
 109. Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 35
 110. Informacja o dostępie do EKOPORTALU
  Wyświetleń: 34
 111. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 112. OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania
  Wyświetleń: 34
 113. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r. - numery list
  Wyświetleń: 34
 114. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 34
 115. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 34
 116. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 34
 117. Zarządzenie nr 0050.1.11.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 118. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 119. Postanowienie Nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 120. Uchwała nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 26 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 121. Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 33
 122. z dnia 15 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 123. z dnia 19 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 124. LXXX sesja Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 32
 125. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2024r.
  Wyświetleń: 32
 126. Strerylizacja psów i kotów informacja i wnioski
  Wyświetleń: 32
 127. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 32
 128. Wniosek o wydanie warunków przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
  Wyświetleń: 32
 129. Wnioski - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 32
 130. Informacja o punktach odbioru folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 31
 131. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
  Wyświetleń: 31
 132. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 19 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 133. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 134. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 30
 135. Oświadczenie - tytuł prawny nieruchomości
  Wyświetleń: 30
 136. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 30
 137. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
  Wyświetleń: 30
 138. Zarządzenie Nr 0050.2.5.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 139. Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 30
 140. Zgłoszenie szkody na drodze gminnej
  Wyświetleń: 30
 141. Częściowa zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin
  Wyświetleń: 29
 142. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 29
 143. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 144. Postanowienie Nr 81/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 145. Sprawozdania
  Wyświetleń: 29
 146. Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
  Wyświetleń: 29
 147. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 29
 148. Zgłoszenie szkody na drodze powiatowej
  Wyświetleń: 29
 149. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
  Wyświetleń: 28
 150. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 28
 151. Protokół z obrad LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 28
 152. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 26 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 28
 153. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach
  Wyświetleń: 28
 154. Finansowanie klubów sportowych
  Wyświetleń: 27
 155. LXXXIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 27
 156. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
  Wyświetleń: 27
 157. Pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 27
 158. Podatek od nienuchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 27
 159. Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 27
 160. Postanowienie Nr 107/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 27
 161. Wniosek o przyznawanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 27
 162. z dnia 15 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 27
 163. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 27
 164. Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 30.01.2024r.
  Wyświetleń: 27
 165. Oświadczenie - akceptacja faktur przesyłanych drogą elektroniczną
  Wyświetleń: 26
 166. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 26
 167. Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2023
  Wyświetleń: 26
 168. Uchwała nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 26
 169. Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 26
 170. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 26
 171. z dnia 13 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 26
 172. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 173. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.01.2024r
  Wyświetleń: 26
 174. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 26
 175. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023
  Wyświetleń: 25
 176. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 25
 177. Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
  Wyświetleń: 25
 178. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023
  Wyświetleń: 24
 179. Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 24
 180. Wniosek o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 24
 181. Zarządzenia z 2023 roku
  Wyświetleń: 24
 182. Licencja na taksówki
  Wyświetleń: 23
 183. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 23
 184. Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 23
 185. Interpelacja 0003.55.2024
  Wyświetleń: 22
 186. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 22
 187. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 22
 188. Zawiadomienie o zwołaniu LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 22
 189. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 190. Ostrzeżenie przed obrotem sadzeniaka ziemniaka niewiadomego pochodzenia
  Wyświetleń: 21
 191. Petycja w sprawie inicjatywy lasu społecznego - Las Wiączyński
  Wyświetleń: 21
 192. Postanowienie Nr 114/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 21
 193. Spis pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 21
 194. Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy,który odbył ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 21
 195. z dnia 5 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 196. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 197. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 198. Bezpieczeństwo wodne w budynkach
  Wyświetleń: 20
 199. Licencje na taksówki - informacja o konieczności weryfikacji
  Wyświetleń: 20
 200. Protokół z obrad LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 20
 201. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023
  Wyświetleń: 20
 202. Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. o przeprowadzeniu glosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 20
 203. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 20
 204. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny
  Wyświetleń: 20
 205. Charakterystyka
  Wyświetleń: 19
 206. Postanowienie Nr 250/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 18
 207. Zarządzenia z 2024 r.
  Wyświetleń: 18
 208. Informacja o umorzeniach i rozłożeniach na raty w zakresie podatków i opłat
  Wyświetleń: 17
 209. Wydanie decyzji o uznaniu poborowego oraz żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 17
 210. z dnia 3 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 17
 211. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 marca 2024r.
  Wyświetleń: 16
 212. Informacja o sposobie wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15
 213. Wykaz obiektów zamieszczonych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 15
 214. Informacja kwartalna z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 14
 215. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 14
 216. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 14
 217. Interpelacja KS.0003.54.2023
  Wyświetleń: 13
 218. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 13
 219. Ochrona gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
  Wyświetleń: 13
 220. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 13
 221. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 13
 222. Postanowienie Nr 208/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 12
 223. z dnia 11 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 12
 224. Zarządzenia z 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 225. Postanowienie Nr 207/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 11
 226. Interpelacja 0003.56.2024
  Wyświetleń: 10
 227. Protokół z obrad LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 10
 228. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 9
 229. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 8
 230. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 8
 231. Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 7
 232. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 11 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 7
 233. Zawiadomienie o zwołaniu LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 6
 234. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 15 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 5
 235. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 5
 236. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 5