Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 2723Luty: 2694Marzec: 3937Kwiecień: 4303Maj: 3086Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 171Wrzesień: 53Październik: 2Listopad: 205Grudzień: 153
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3429
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 753
 3. Ogłoszenie o naborze kandydatów do wykonywania czynności Animatora Sportu na obiekcie Orlik, Wiączyń Dolny 18 w okresie od 1 marca do 30 listopada 2024 roku
  Wyświetleń: 395
 4. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 363
 5. Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2024
  Wyświetleń: 293
 6. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 196
 7. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 191
 8. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 182
 9. Wnioski złożone w 2024 r.
  Wyświetleń: 181
 10. Kompetencje i zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 179
 11. Lista pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 177
 12. stanowisko ds.obsługi klienta
  Wyświetleń: 133
 13. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
  Wyświetleń: 130
 14. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.01.2024r.
  Wyświetleń: 125
 15. Wykaz zezwoleń w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków u transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 107
 16. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 r.
  Wyświetleń: 106
 17. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 100
 18. Struktura Organizacyjna
  Wyświetleń: 99
 19. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 98
 20. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 97
 21. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 97
 22. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 95
 23. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 93
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 91
 25. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 91
 26. Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 90
 27. Ewidencja Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
  Wyświetleń: 88
 28. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa / krzewu
  Wyświetleń: 88
 29. pracownik socjalny
  Wyświetleń: 87
 30. Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
  Wyświetleń: 87
 31. Skład Rady Gminy Nowosolna 2018-2023
  Wyświetleń: 85
 32. 2022 ROK
  Wyświetleń: 84
 33. Sołtysi Kadencji 2019-2024
  Wyświetleń: 84
 34. Uchwały w sprawie aktualności planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 84
 35. Zarządzenie Nr 0050.2.3.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 84
 36. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dzierżawę z 17 stycznia 2024 r. KOWR
  Wyświetleń: 82
 37. stanowisko ds. drogownictwa i oświetlenia
  Wyświetleń: 81
 38. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 79
 39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 79
 40. Postanowienie nr 3/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 77
 41. Wniosek o wydanie dokumentu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 76
 42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19
  Wyświetleń: 76
 43. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 4 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 75
 44. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 14 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 74
 45. Ustalanie numerów porządkowych / Wydawanie zaświadczeń o ustalonych numerach porządkowych
  Wyświetleń: 73
 46. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 72
 47. Przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 71
 48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo
  Wyświetleń: 71
 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 69
 50. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.93.2023 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033
  Wyświetleń: 69
 51. Zapytanie ofertowe na usługę wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 68
 52. Zarządzenia z 2024 roku
  Wyświetleń: 68
 53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.100.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2023 rok
  Wyświetleń: 68
 54. Petycja w sprawie wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją Gminy
  Wyświetleń: 67
 55. Statut Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 66
 56. Budżet Gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 65
 57. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 65
 58. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 64
 59. Strerylizacja lub kastracja psów i kotów
  Wyświetleń: 64
 60. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 64
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 63
 62. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2024 roku
  Wyświetleń: 63
 63. Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 63
 64. Obwieszczenia Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie obwodów i okręgów wyborczych
  Wyświetleń: 61
 65. Obwieszczenie Nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 60
 66. Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z 5 lutego 2024 r
  Wyświetleń: 60
 67. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 60
 68. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 26 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 59
 69. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 59
 70. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 59
 71. Wnioski złożone w 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 72. Wydanie zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zmiany sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 59
 73. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 58
 74. Petycja w sprawie przebudowy wjazdu na posesję na ul. Rumiankowej
  Wyświetleń: 57
 75. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 57
 76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach
  Wyświetleń: 57
 77. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 11 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 56
 78. Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
  Wyświetleń: 56
 79. Wnioski - drogi gminne
  Wyświetleń: 56
 80. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 55
 81. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 55
 82. z dnia 24 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 54
 83. Zarządzenie Nr 0050.2.5.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 54
 84. z dnia 2 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 53
 85. Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym
  Wyświetleń: 53
 86. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 52
 87. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 88. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach
  Wyświetleń: 52
 89. Pobierz programy
  Wyświetleń: 51
 90. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 51
 91. Zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 51
 92. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nowosolna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 93. Sprawozdania
  Wyświetleń: 49
 94. Uchwała Nr I/5/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 49
 95. z dnia 17 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 96. LXXX sesja Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 48
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 48
 98. Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 48
 99. Ogłoszenie KOWR w Łodzi z dnia 29 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 47
 100. Wniosek o rozwiązanie umowy
  Wyświetleń: 47
 101. Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 47
 102. Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 47
 103. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 46
 104. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 45
 105. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 106. Protokół z obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 45
 107. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 45
 108. Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 11 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 45
 109. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 45
 110. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 44
 111. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 44
 112. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 43
 113. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 43
 114. Informacja o dostępie do EKOPORTALU
  Wyświetleń: 42
 115. Interpelacja KS.0003.51.2023
  Wyświetleń: 42
 116. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 42
 117. z dnia 15 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 118. Częściowa zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin
  Wyświetleń: 41
 119. Informacja o punktach odbioru folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 41
 120. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r. - numery list
  Wyświetleń: 41
 121. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 19 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 41
 122. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
  Wyświetleń: 41
 123. Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 41
 124. z dnia 13 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 41
 125. Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 41
 126. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach
  Wyświetleń: 41
 127. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 marca 2024r.
  Wyświetleń: 40
 128. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 129. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 130. Postanowienie Nr 83/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 131. Wniosek o przyznawanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 40
 132. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 40
 133. z dnia 19 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 134. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 40
 135. OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania
  Wyświetleń: 39
 136. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
  Wyświetleń: 39
 137. Postanowienie Nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 138. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 39
 139. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 38
 140. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 38
 141. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 38
 142. Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
  Wyświetleń: 38
 143. Uchwała nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 26 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 144. Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 38
 145. Wniosek o wydanie warunków przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
  Wyświetleń: 38
 146. Wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowy
  Wyświetleń: 38
 147. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Dobieszków
  Wyświetleń: 38
 148. Zgłoszenie szkody na drodze gminnej
  Wyświetleń: 38
 149. Interpelacja KS.0003.53.2023
  Wyświetleń: 37
 150. Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2023
  Wyświetleń: 37
 151. Wnioski - drogi powiatowe
  Wyświetleń: 37
 152. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.01.2024r
  Wyświetleń: 37
 153. Finansowanie klubów sportowych
  Wyświetleń: 36
 154. Podatek od nienuchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 36
 155. Protokół z obrad LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 36
 156. Wniosek o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 36
 157. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 36
 158. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 26 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 159. Oświadczenie - tytuł prawny nieruchomości
  Wyświetleń: 35
 160. Postanowienie Nr 107/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 35
 161. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023
  Wyświetleń: 35
 162. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
  Wyświetleń: 34
 163. LXXXIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 33
 164. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 165. Uchwała nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 166. z dnia 15 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 33
 167. Zarządzenia z 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 168. Zgłoszenie szkody na drodze powiatowej
  Wyświetleń: 33
 169. Pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 32
 170. Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
  Wyświetleń: 32
 171. z dnia 3 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 32
 172. Zarządzenia z 2023 roku
  Wyświetleń: 32
 173. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 32
 174. Zawiadomienie o zwołaniu LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 32
 175. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 32
 176. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
  Wyświetleń: 31
 177. Postanowienie Nr 81/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 178. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 31
 179. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.64.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowosolna na 2023 rok
  Wyświetleń: 31
 180. Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 30.01.2024r.
  Wyświetleń: 31
 181. Licencje na taksówki - informacja o konieczności weryfikacji
  Wyświetleń: 30
 182. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 183. Protokół z obrad LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 30
 184. Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 185. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 30
 186. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 30
 187. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny
  Wyświetleń: 30
 188. Informacja o umorzeniach i rozłożeniach na raty w zakresie podatków i opłat
  Wyświetleń: 29
 189. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 6 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 190. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 29
 191. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 29
 192. Charakterystyka
  Wyświetleń: 28
 193. Licencja na taksówki
  Wyświetleń: 28
 194. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 15 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 28
 195. Petycja w sprawie inicjatywy lasu społecznego - Las Wiączyński
  Wyświetleń: 28
 196. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023
  Wyświetleń: 28
 197. Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 28
 198. Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 28
 199. Interpelacja 0003.55.2024
  Wyświetleń: 27
 200. Oświadczenie - akceptacja faktur przesyłanych drogą elektroniczną
  Wyświetleń: 27
 201. z dnia 5 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 27
 202. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 15 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 26
 203. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 26
 204. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 marca 2024r.
  Wyświetleń: 26
 205. Bezpieczeństwo wodne w budynkach
  Wyświetleń: 25
 206. Petycja w sprawie położenia asfaltu lub kostki brukowej
  Wyświetleń: 25
 207. Skład Rady Gminy Nowosolna 2024-2029
  Wyświetleń: 25
 208. Spis pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 25
 209. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023
  Wyświetleń: 25
 210. Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy,który odbył ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 25
 211. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024
  Wyświetleń: 25
 212. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 25
 213. Postanowienie Nr 114/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 24
 214. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 24
 215. Sprawozdania finansowe za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 23
 216. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 23
 217. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok
  Wyświetleń: 23
 218. Zawiadomienie o zwołaniu LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 23
 219. Ostrzeżenie przed obrotem sadzeniaka ziemniaka niewiadomego pochodzenia
  Wyświetleń: 22
 220. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 kwietnia 2024
  Wyświetleń: 22
 221. Informacja o sposobie wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 21
 222. Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna z dnia 22 marca 2024 r. o przeprowadzeniu glosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 21
 223. Wydanie decyzji o uznaniu poborowego oraz żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 21
 224. z dnia 11 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 225. Interpelacja 0003.57.2024
  Wyświetleń: 20
 226. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 20
 227. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 20
 228. Zarządzenia z 2023 r.
  Wyświetleń: 20
 229. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 20
 230. Interpelacja 0003.56.2024
  Wyświetleń: 19
 231. Ochrona gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
  Wyświetleń: 19
 232. Postanowienie Nr 250/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 19
 233. Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
  Wyświetleń: 19
 234. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 18
 235. Protokół z obrad LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 18
 236. Informacja kwartalna z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 17
 237. Wykaz obiektów zamieszczonych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 17
 238. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 16
 239. Ogłoszenie o wydaniu decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 26 kwietnia 2024 r. pozwalającej na przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych, wyprzedzających realizację inwestycji o nazwie "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK w zakresie obejmującym zadanie częściowe 2"
  Wyświetleń: 16
 240. Postanowienie Nr 208/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 16
 241. Interpelacja KS.0003.54.2023
  Wyświetleń: 15
 242. Postanowienie Nr 207/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Nowosolna
  Wyświetleń: 15
 243. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 13
 244. Lokalne akty prawne
  Wyświetleń: 13
 245. Bilans jednostki, rachunek zysków i strat oraz zestawienia zmain funduszu za rok 2023
  Wyświetleń: 12
 246. Informacja z dnia 26 kwietnia 2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
  Wyświetleń: 12
 247. Informacja o wykonaniu budżetu za 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 248. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
  Wyświetleń: 11
 249. Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 10
 250. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 9
 251. Petycja w celu zainicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i automatyzacji w procesach administracji publicznej
  Wyświetleń: 8
 252. Protokół z obrad LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 8
 253. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 8
 254. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 8
 255. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 6
 256. Protokół z obrad LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 5
 257. Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 5
 258. Uchwała nr I/2/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 4
 259. Uchwała nr I/1/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 3
 260. Uchwała nr I/3/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 3
 261. Uchwała nr LXXXIII/560/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034
  Wyświetleń: 3
 262. Pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023r.
  Wyświetleń: 2
 263. UCHWAŁA NR I/4/2024 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Wyświetleń: 2