Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.1.2024
Data podjęcia:
23-01-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Oświata i edukacja

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2024

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900, poz. 1672, poz. 1718 i poz. 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

 

 

Załącznik

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2024.pdf (355,58KB)