Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                                Łódź, 24 stycznia 2024 r.

KS.0002.80.2024.ARF

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)

 

zwołuję LXXX sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 9.00

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1.  
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXVIII i LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rady Gminy Nowosolna z realizacji Planów Pracy za 2023 rok.
 8. Sprawy różne.
 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

 1. Podjęcie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/112/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu.
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrowa, Dąbrówka, Kalonka i Wódka.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Bukowiec, Grabina, Niecki, Borchówka i Dobieszków.
 12.  Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przyznania całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej.

 

 III.

 1. Zamknięcie obrad LXXX sesji.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowosolna

 

                                                                                                                                                      Mariusz Szulc

 

 

Załącznik

DOCZawiadomienie o sesji KS.0002.80.2024.ARF.doc (59,00KB)