Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2024 r.

OGŁOSZENIE

O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIIE UCZNIÓW W 2024 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (, Gmina Nowosolna ogłasza, że:

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2024 r. dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych obliczona na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosi 12696,90 zł. (1058,07 zł. miesięcznie),
  2. statystyczna liczba dzieci wg danych SIO stan na dzień 30 września 2023 r. w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 206.

 

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak